Työnantajamielikuvan kehittäminen on brändityötä

Positiivinen ja kiinnostava mielikuva yrityksestä työnantajana on tärkeä osa brändiä. Monilla aloilla onnistunut työnantajamielikuva on yksi tärkeimmistä asioista markkinoinnissa, jopa yrityksen elinehto.

Positiivinen ja kiinnostava mielikuva yrityksestä työnantajana on tärkeä osa brändiä. Monilla aloilla onnistunut työnantajamielikuva on yksi tärkeimmistä asioista markkinoinnissa, jopa yrityksen elinehto.

Onnistunut työnantajamielikuva vaatii samoja ponnisteluja kuin onnistuneen brändin rakentaminen ylipäätään. Kiteytetysti kysymys on siitä, että täytyy saada ihmiset puhumaan yrityksestä hyvää. 

MIHIN PYRITÄÄN BRÄNDIN RAKENTAMISESSA?

Brändiä ei voi rakentaa kokonaan valmiiksi organisaation sisällä. Brändi on lopulta sitä, mitä yrityksestä ajatellaan ja puhutaan.

Brändi on asiakaskokemusta, visuaalista viestiä, arvomaailmaa ja sitä, miten yritys vaikuttaa asioihin maailmassa. Brändin rakentamisessa pyritään siihen, että yrityksestä tulee kiinnostavahoukutteleva ja sitouttava.

MIHIN PYRITÄÄN TYÖNTANTAJAMIELIKUVAN KEHITTÄMISESSÄ?

Työntantajamielikuvan kehittämisessä puuhataan samojen asioiden parissa. Asiakastarinoiden lisäksi tarvitaan onnistuneita työntekijätarinoita.

Arvomaailma on tässä tapauksessa paljolti sitä, miten yritys kohtelee työntekijää. Työnantajamielikuvan kehittämisessä pyritään siihen, että yrityksestä tulee työpaikkana kiinnostavahoukutteleva ja sitouttava.

Niinpä niin. Ne asiat, joita asiakkaat kertovat naapureilleen ja työntekijät tuttavilleen, ovat teidän yrityksenne brändiviesti. Vaikka fläppitaululla lukisi mitä, kaikki punnitaan lopulta siinä, miten teistä ajatellaan ja puhutaan.

BRÄNDIN TUNNETTAVUUDEN KASVU LASKEE REKRYTOINNIN KUSTANNUKSIA

Vahva työnantajamielikuva on myös siksi yritykselle arvokas, että se käytännössä laskee rekrytoinnin kustannuksia. Parhaimmillaan sopiva, potentiaalinen työntekijä tuntee yrityksen entuudestaan, koska brändi on tuttu tai yrityksessä on “hyvä meininki”. 

Vaikka työntantajamielikuvaa kehitetään yrityksestä ulospäin, sen perustus muurataan aina työyhteisön sisällä. Jos yrityksessä ei oikeasti viihdytä, vahva työnantajamielikuva ei tietenkään pääse syntymään. Rekrymarkkinointi on työlästä, jos yritystä ei kehitetä myös työympäristönä. Hyvää työpaikkaa on mahdotonta pitkän päälle näytellä. Siitä jää kiinni vähän samoin kuin viherpesusta: jos tuote ei oikeasti ole ympäristöystävällinen, asia kyllä paljastuu.

MIELI­KUVA SYNTYY OIKEISTA TEOISTA

Työnantajamielikuvan kehittäminen kannattaa ottaa osaksi brändin ja markkinoinnin rakentamista. Mielikuva syntyy oikeista teoista ja niistä viestimisestä. Hyvät asiat leviävät luonnostaan työntekijöiden kautta, mutta myös systemaattista työntantajaviestintää ja rekrymarkkinointia kannattaa tehdä. 

Oikeastaan kaikkea yrityksen markkinointia kannattaa tarkastella myös tästä vinkkelistä ja kysyä mielessään: Antaako tämä meistä hyvän kuvan työnantajana? Tällä tavoin kannattaa tsekkailla yrityksen nettisivuja, somekanavia ja muutenkin kaikkea ulkoista ja sisäistä viestintää.

Työnantajamielikuvan kehittämisessä kannattaa ottaa ensimmäinen askel nyt. Iso kuva ei muutu nopeasti, mutta ellei tänään aloita, huomenna asiat ovat täsmälleen samoin kuin tähänkin asti.

Juho Lehtola
myynti ja asiakkuudet, digimarkkinointi, markkinointi­päällikkö-palvelu // 040 1741 241, juho@raikee.fi

Blogi

Logon suunnittelu

Logon suunnittelu

Luomme tarinoita kertovia, mieleenpainuvia logoja, jotka auttavat yritystäsi erottumaan.

Kasvu-uralla

Kasvu-uralla

Vuoden 2022 alusta aloitimme Räikee Oy:ssä uuden, vahvan kehittämisen aikakauden. Kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi oli rakennettava uusi myyntistrategia ja laadittava kasvun tueksi sopivat talouden tavoitteet ja mittarit.

Onko yrityksesi kotisivuilla päivittämisen tarvetta?

Onko yrityksesi kotisivuilla päivittämisen tarvetta?

Yrityksen nettisivut vaativat säännöllistä sisältöjen päivittämistä, koska yrityksen toimintakin yleensä uudistuu, muttuu ja kasvaa. Olemme huomanneet, että monessa yrityksessä pohditaan, saataisiko nykyiset nettisivut kuntoon pienellä päivityksellä vai tarvitaanko kokonaan uusi sivusto.

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkko­palvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkko­palvelua voidaan käyttää mahdollisimman monella erilaisella pääte­laitteella ja verkko­selaimella, sekä tarvittaessa myös apu­välineiden avulla.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkosivujen toteutusta. Hakukoneoptimointia voi myös jatkuvasti kehittää ja parantaa olemassa oleville nettisivuille.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media

Toimiva, yrityksen itsensä näköinen ja aktiivinen some tarjoaa potentiaaliselle asiakkaalle nopeasti ja helposti tietoa palveluista/tuotteista ja tekee yrityksestä asiaakkaan näkökulmasta helpommin lähestyttävän.

Digikampanjat

Digikampanjat

Edelleen monissa yrityksissä elää harha, että markkinointi on hoidettu, kun nettisivut tai verkkokauppa on pystyssä. Käytännössä asia ei ole näin – eihän kivijalkakauppaankaan löydä kukaan ilman aktiivista markkinointia.

Rekry somessa? – Kyllä!

Rekry somessa? – Kyllä!

Olen auttanut yrityksiä löytämään somen avulla työntekijöitä aina hitsaajista rakennusapumiehiin, asentajiin, kuljettajiin ja tuotantojohtajiin. Todella monen onnistuneen rekryn kokemuksella uskallan luvata, että kannattaa kokeilla. Mutta miten?

Räikee polku on jatkuvan markkinoinnin tehopalvelu

Räikee polku on jatkuvan markkinoinnin tehopalvelu

Räikee polku on palvelumalli, jossa markkinoinnista tehdään vahvasti tuloslähtöistä. Polku rakentuu kolmelle seurantajaksolle: Kuukausittain (toimenpiteet ja raportointi) 3 kk jaksoissa (laajempi kampanjaraportointi, markkinoinnin kehittäminen ja...

Brändikirja ohjaa markkinointia

Brändikirja ohjaa markkinointia

Brändi on sitä, mitä yrityksestä näkyy – ja toivotaan näkyvän – ulospäin. Se ei ole kuitenkaan vain visuaalista ilmettä, vaan brändityössä ollaan mitä suuremmissa määrin sen äärellä, miksi yritys on olemassa ja miten se pyrkii muuttamaan maailmaa.

Suunnittelijan suusta: Nettisivut

Suunnittelijan suusta: Nettisivut

Selkeä, informatiivinen, kaunis. Tällä reseptillä tehdään mielestämme toimivat ja houkuttelevat nettisivut. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä.

$
#