fbpx

Räikee Oy:n yleiset sopimusehdot

Räikee Oy (2852970-7)
Myllykatu 12
76100 Pieksämäki
020 730 1940
asiakaspalvelu@raikee.fi

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Räikee Oy:n (“Palveluntarjoaja”) ja asiakkaan (“Asiakas”) välisessä palvelusuhteessa (“Palvelu”), ellei erillisessä sopimuksessa ole toisin sovittu. Ehdot astuvat voimaan 1.8.2021 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimus

Palvelu tarjotaan asiakkaalle, jos Asiakas hyväksyy ilman muutoksia kaikki tässä asiakirjassa mainitut sopimusehdot. Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle edellyttää myös, että Asiakas sitoutuu noudattamaan mahdollisia Palveluntarjoajan ja Asiakkaan kesken erikseen sovittuja ehtoja.

Kaikki nämä ehdot yhdessä sekä tarjouspyyntö, tarjous ja Asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat tilaussopimuksen (“Sopimus”).

Räikee Oy:n tarjoukset ovat pääsääntöisesti voimassa 30 päivää. Asiakkaan hyväksyvän vastauksen on oltava perillä Palveluntarjoajalla mainitun ajan kuluessa.

Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin merkitään erikseen noudatettava irtisanomisaika. Mikäli muuta ei ole sovittu, irtisanomisaika on kolme kuukautta.

3. Laskutus

Verkkosivut

Verkkosivuprojekti laskutetaan asiakkaalta kahdessa erässä seuraavasti, ellei muuta ole sovittu:

  • 40 % kauppahinnasta yhden (1) viikon kuluessa tilauksesta
  • 60 % kauppahinnasta kuuden (6) viikon kuluessa tilauksesta

Räikee Oy:n verkkosivuprojektit on aikataulutettu kuuden viikon mittaisiksi kokonaisuuksiksi. Aikataulun viipyminen asiakkaasta johtuvista syistä (esimerkiksi materiaalia toimittamatta tai toteutusmalleja hyväksymättä) ei vaikuta laskutukseen, vaan jälkimmäinen 60 % maksuerä laskutetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Mikäli projektin aikataulussa ei pysytä palveluntarjoajasta johtuvista syistä, jälkimmäinen 60 % maksuerä laskutetaan vasta, kun palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksen mukaiset asiat.

Webhotellit, domainit ja ylläpito

Webhotellien ja domainien sopimuskausi on yksi vuosi. Ensimmäinen sopimuskausi alkaa palvelun tilauspäivästä. Räikee Oy:n kautta hankitut webhotellit ja domainit laskutetaan vuosittain etukäteen yhdellä laskulla, ellei toisin ole sovittu. Palveluiden irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden vaihtumista.

Verkkosivujen ylläpidon sopimuskausi on kuusi kuukautta. Verkkosivujen ylläpitoon kuuluvat säännölliset tekniset ylläpitotoimet kuten sivuston varmuuskopiointi, sekä julkaisujärjestelmän, teemojen ja lisäosien päivitykset. Ylläpitoon kuuluu myös asiakastuki mahdollisissa teknisissä ongelmissa. Ylläpitomaksut laskutetaan puolivuosittain etukäteen ellei toisin ole sovittu. Ylläpitopalvelun irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden vaihtumista.

Digikampanjat

Digikampanjoissa laskutetaan erikseen

  • kampanjan suunnittelu ja käynnistäminen (välittömästi työn valmistuttua)
  • kampanjan ylläpito (kuukausittain jälkikäteen, ellei toisin ole sovittu)
  • mahdolliset mainoskulut (mikäli mainoskuluja syntyy Räikee Oy:lle, ne laskutetaan kuukausittain kun kustannukset syntyvät)

Graafinen suunnittelu ja taittotyöt

Graafinen suunnittelu ja taittotyöt laskutetaan (ellei toisin ole sovittu)

  • yhdessä erässä työn valmistuttua, mikäli laskutettava summa jää arvonlisäverottomana alle 500 euron
  • kahdessa erässä, mikäli laskutettava summa ylittää arvonlisäverottomana 500 euroa (40 % kauppahinnasta yhden (1) viikon kuluessa tilauksesta ja 60 % työn valmistuttua)

Mikäli toimeksianto kestää yli 30 päivää, palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa asiakkaalta toteutunutta työaikaa tai muita kustannuksia kalenterikuukausittain. Mikäli arvonlisäverottomalta hinnaltaan yli 500 euron arvoisen toimeksiannon valmistuminen viipyy asiakkaasta johtuvista syistä, palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa jälkimmäinen maksuerä (60 %) seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Tuntityöt