fbpx

Asiakastarina rakentaa luottamusta, helpottaa asiakkaan päätöksentekoa ja auttaa erottautumaan kilpailijoista

Oletteko saaneet asiakkailtanne hyvää palautetta työstänne? Asiakkaiden positiivisista kokemuksista kannattaa myös kertoa muille!

Oletteko saaneet asiakkailtanne hyvää palautetta työstänne? Toivottavasti, sillä se lämmittää mieltä joka kerta ja lisää uskoa siihen, että tekemisen kanssa ollaan oikealla tiellä. Asiakkaiden positiivisista kokemuksista kannattaa myös kertoa muille! Erityisen hyvä keino tähän on asiakastarina. Tässä muutama perustelu, miksi:  

Luottamuksen rakentaminen

Sekä kuluttajat että yritykset luottavat toisten kokemuksiin ja suosituksiin. Niinpä asiakastarinat ovat vahvimpia todistuksia siitä, että tuotteenne tai palvelunne toimivat ja tuottavat tuloksia.

Tarinoiden vetovoima

Ihmiset rakastavat tarinoita. Lukijan mielenkiinto on huomattavasti helpompi herättää ja pitää yllä tarinan avulla kuin mainoslauseilla tai faktaluettelolla. Tämä johtuu siitä, että tarinat herättävät tunteita.

Samaistumisen voima

Asiakastarinat saavat potentiaaliset asiakkaat samaistumaan tilanteisiin. Olemme empaattisia olentoja, joilla on huikea kyky ajatella myös sellaisia asioita, joista meillä ei ole omaa kokemusperäistä tietoa. Asiakastarinat auttavat potentiaalisia asiakkaita näkemään itsensä tarinan henkilöiden kanssa samankaltaisessa tilanteessa, ja tällöin heidän on myös helppo nähdä tarjolla olevien ratkaisujen arvo. 

Erottautuminen kilpailijoista

Uniikit asiakastarinat erottavat yrityksen kilpailijoista. Tarinat oikeasta elämästä ovat aina ainutlaatuisia, eikä niihin voi törmätä kilpailijan markkinoinnissa. Asiakastarinat tuovat esiin paitsi asiakkaan oman tarinan, myös yrityksen erityispiirteet. Tarinoissa tulee tulee ilmi, miksi asiakas on valinnut juuri kyseisen tuotteen tai palvelun ja mikä tekee tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle arvokkaan. 

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Asiakastarinat ovat tehokasta ja pitkään palvelevaa materiaalia kaikkeen markkinointiin. Asiakastarinat soveltuvat moniin eri kanaviin, kuten verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeisiin ja esitteisiin. Ne lisäävät muun markkinointimateriaalin luotettavuutta ja inhimillisyyttä ja tuovat lisäarvoa kaikkiin markkinointikampanjoihin.


Miten Räikeessä tehdään asiakastarinoita?

Olemme tuottaneet asiakastarinoita lukuisille asiakkaillemme. Heille prosessi on varsin vaivaton. Käytännössä asiakastarinoiden tekeminen etenee näin: 

  • Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, mihin tuotteeseen tai palveluun liittyen asiakastarina kannattaisi tuottaa. 
  • Asiakas kysyy haastatteluluvan omalta asiakkaaltaan.
  • Laadimme haastattelukysymykset, joita asiakas voi halutessaan täydentää. 
  • Sovimme haastatteluajan ja toteutamme haastattelun.
  • Kirjoitamme haastattelun perusteella asiakastarinan ja hyväksytämme sen kaikilla osapuolilla.
  • Julkaisemme asiakastarinan sovituissa kanavissa.

Jos asiakastarinalla voisi olla käyttöä yrityksesi markkinoinnissa, ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme tekemään näkyväksi hyvin tehdyn työn ja tyytyväiset asiakkaat.

Ps. Jos mietit, että ei sitä ylistävää palautetta ole liiaksi tullut, niin samassa veneessä olet kuin muutkin. Hyvä jää liian usein sanomatta ääneen, vaikka asiakas olisikin tyytyväinen. Saatatkin yllättyä, mitä kaikkea myönteistä asiakaskokemuksesta asiakastarinan myötä nousee esiin! 

Maria Kolehmainen
sisällöntuotanto, graafinen suunnittelu, nettisivut // 040 537 9515, maria@raikee.fi