fbpx

Brändikirja ohjaa markkinointia

Brändi on sitä, mitä yrityksestä näkyy – ja toivotaan näkyvän – ulospäin. Se ei ole kuitenkaan vain visuaalista ilmettä, vaan brändityössä ollaan mitä suuremmissa määrin sen äärellä, miksi yritys on olemassa ja miten se pyrkii muuttamaan maailmaa.

Brändäys on yleensä projekti, jonka lopputuotoksena syntyy brändikirja.

Projektin tavoitteena on, että

 • brändi-identiteetti ja ydinviesti selkiytyvät
 • yrityksen visuaalinen ilme rakentuu
 • tunnettuus paranee

Brändi on sitä, mitä yrityksestä näkyy – ja toivotaan näkyvän – ulospäin. Se ei ole kuitenkaan vain visuaalista ilmettä, vaan brändityössä ollaan mitä suuremmissa määrin sen äärellä, miksi yritys on olemassa ja miten se pyrkii muuttamaan maailmaa.

Selkeä ja yhdenmukainen brändi-identiteetti vahvistaa yrityksen haluttua viestiä. Onnistunut brändi on yksi yrityksen menestystekijöitä. Se luo tunnettuutta, kykyä erottua ja antaa suuntaviivat yrityksen arkeen. Brändäysprojektin tuloksena syntyy yleensä brändikirja, joka ohjaa yrityksen arkea, markkinointia ja toiminnan suunnittelua.

Brändikirjan oleellista sisältöä ovat mm.

 • brändi-identiteetti (arvot, visio, tarkoitus, menestystekijät)
 • kohderyhmät ja ydinviesti
 • visuaalinen ilme

Brändäysprojektin vaiheet

 1. Kehittämissuunnitelma
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Suunnitelman laatiminen
  • Aikataulusta sopiminen
 2. Brändipaja
  • Brändi-identiteetin selkiyttäminen
  • Ydinviestin vahvistaminen
  • Visuaalisen ilmeen ideointi
 3. Ratkaisu
  • Brändikirja

Oletko kiinnostunut brändin uudistamisesta?

Tai riittääkö pelkkä logon suunnittelu?

Juho Lehtola
myynti, konsultointi, data ja työkalut // 040 1741 241, juho@raikee.fi