Markkinointi­päällikkö

Ulkoistettu markkinointi­päällikkö johtaa tuloksiin

”Mikä helpotus, kun joku ottaa markkinoinnista kokonaisvastuun”

Näin huokasi helpottuneena eräs toimitusjohtaja, kun hänelle avautui mitä sopimus Räikeen kanssa oikeasti tarkoittaa. Toimitusjohtajan työpöytä ja samalla hartiat kevenivät huomattavasti.

Räikee toimii yhä useammalle kasvuyritykselle markkinointipäällikkönä. Rakensimme vuosia toimintaamme siihen suuntaan, että voimme luoda asiakkaidemme kanssa vahvoja, kokonaisvaltaisia markkinointikumppanuuksia. Se merkitseee meille enemmän kuin tiettyjä markkinoinnin toimenpiteitä ja toisaalta myös enemmän kuin vain strategista suunnittelua. Onnistunut markkinointi muodostuu kaikkien osa-alueiden yhtenäisestä kokonaisuudesta, joka on johdettu hyvin.

Räikee markkinointipäällikkönä

Mistä ulkoistettu markkinointipäällikkö huolehtii?

1) MARKKINOINTISTRATEGIA JA -SUUNNITELMA ▾

Meille nämä eivät ole vain hienoja sanoja brändistä, vaan aidosti käytännöllisiä työkaluja, jotka auttavat toteuttamaan tavoitteellista markkinointia. 

2) MARKKINOINNIN JOHTAMINEN ▾

Markkinointipäällikkö johtaa markkinoinnin kokonaisuutta huolehtien, että kaikki asiakkaan markkinointiin vaikuttavat tahot soittavat samaa säveltä. Markkinointipäällikkö johtaa myös mahdollisia muita yhteistyökumppaneita, jotka tekevät jotakin osa-aluetta asiakkaan markkinoinnista.

3) MARKKINOINTIKALENTERI ▾

Markkinointipäällikkö vastaa markkinointikalenterista ja aikataulutuksista. Markkinointikalenteri voi olla vuosikello tai esimerkiksi kuukausittain tai viikoittain etenevä kalenteri, jossa on kaikki asiakkaan markkinoinnin toimenpiteet, yleensä kuukausiksi eteenpäin valmiiksi aikataulutettuna.

4) KAMPANJAT ▾

Keskeinen osa nykyaikaista markkinointia ovat digimarkkinointikampanjat. Markkinointipäällikkö ideoi, suunnittelee ja johtaa kampanjoiden toteutusta, sekä raportoi niistä asiakkaalle. Markkinointipäällikkö myös analysoi raportteja ja pyrkii kehittämään markkinointia tulosten mukaan.

5) YHTEISTYÖ MYYNNIN KANSSA ▾

Markkinointia ja myyntiä ei voi erottaa toisistaan. Siksi toimimme mielellämme tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen myynnin kanssa, että olemme jatkuvasti kartalla siitä, miten kauppa käy. Joskus markkinoinnin painopiste on myynnin sijaan työvoiman hankinassa. Silloin teemme yhteistyötä rekrytoinnista vastaavien kanssa, jotta saamme ensikäden tietoa siitä, miten rekrymarkkinoinnissa on onnistuttu.

6) MEDIAYHTEYDET ▾

Markkinointipäällikkö vastaa myös asiakasyrityksemme mediasuhteista. Markkinointipäällikkö voi laatia lehdistötiedotteita ja suunnitella asiakasyrityksen näkymistä mediassa. Markkinointipäällikkö voi myös vastata mainostilan hankkimisesta.

Olisiko Räikee yrityksellesi sopiva markkinointipäällikkö?

Ehkä huomasit, että markkinnointipäällikön rooli ei loppujen lopuksi ole ihan pikku juttu. Haluamme tehdä siitä asiakkaalle kuitenkin mahdollisimman helppoa. Huoli pois – me hoidamme homman.

Auttaisimme mielellämme. 

Pro-Tot Oy

Brändi, logo, nettisivut, valokuvaus, painomateriaalit, markkinointipäällikkö

Tapijola-ikkunat

Tapijola-ikkunat

Valokuvaus, digimarkkinointi, markkinointipäällikkö

Maarla Group

Maarla Group

Nettisivut, valokuvaus, messuosasto, digimarkkinointi, markkinointipäällikkö

Blogi

Puhu äänellä, jonka asiakas kuulee

Puhu äänellä, jonka asiakas kuulee

Vaikeasti ymmärrettävä ammattisanasto eli ns. ammattijargon hämmentää, etäännyttää ja luo epävarmuutta asiakkaassa. Kun tavoitteena on tukea asiakkaan ostopäätöstä, kannattaa puhua asiakkaan kanssa samaa kieltä.

Rekry somessa? – Kyllä!

Rekry somessa? – Kyllä!

Olemme auttaneet yrityksiä löytämään somen avulla työntekijöitä aina hitsaajista rakennusapumiehiin, asentajiin, kuljettajiin ja tuotantojohtajiin. Todella monen onnistuneen rekryn kokemuksella uskallamme luvata, että kannattaa kokeilla. Mutta miten?

Logon suunnittelu

Logon suunnittelu

Luomme tarinoita kertovia, mieleenpainuvia logoja, jotka auttavat yritystäsi erottumaan.

Kasvu-uralla

Kasvu-uralla

Vuoden 2022 alusta aloitimme Räikee Oy:ssä uuden, vahvan kehittämisen aikakauden. Kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi oli rakennettava uusi myyntistrategia ja laadittava kasvun tueksi sopivat talouden tavoitteet ja mittarit.

Onko yrityksesi kotisivuilla päivittämisen tarvetta?

Onko yrityksesi kotisivuilla päivittämisen tarvetta?

Yrityksen nettisivut vaativat säännöllistä sisältöjen päivittämistä, koska yrityksen toimintakin yleensä uudistuu, muttuu ja kasvaa. Olemme huomanneet, että monessa yrityksessä pohditaan, saataisiko nykyiset nettisivut kuntoon pienellä päivityksellä vai tarvitaanko kokonaan uusi sivusto.

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkko­palvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkko­palvelua voidaan käyttää mahdollisimman monella erilaisella pääte­laitteella ja verkko­selaimella, sekä tarvittaessa myös apu­välineiden avulla.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkosivujen toteutusta. Hakukoneoptimointia voi myös jatkuvasti kehittää ja parantaa olemassa oleville nettisivuille.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media

Toimiva, yrityksen itsensä näköinen ja aktiivinen some tarjoaa potentiaaliselle asiakkaalle nopeasti ja helposti tietoa palveluista/tuotteista ja tekee yrityksestä asiaakkaan näkökulmasta helpommin lähestyttävän.

Digikampanjat

Digikampanjat

Edelleen monissa yrityksissä elää harha, että markkinointi on hoidettu, kun nettisivut tai verkkokauppa on pystyssä. Käytännössä asia ei ole näin – eihän kivijalkakauppaankaan löydä kukaan ilman aktiivista markkinointia.

Räikee polku on jatkuvan markkinoinnin tehopalvelu

Räikee polku on jatkuvan markkinoinnin tehopalvelu

Räikee polku on palvelumalli, jossa markkinoinnista tehdään vahvasti tuloslähtöistä. Polku rakentuu kolmelle seurantajaksolle: Kuukausittain (toimenpiteet ja raportointi) 3 kk jaksoissa (laajempi kampanjaraportointi, markkinoinnin kehittäminen ja...

Brändikirja ohjaa markkinointia

Brändikirja ohjaa markkinointia

Brändi on sitä, mitä yrityksestä näkyy – ja toivotaan näkyvän – ulospäin. Se ei ole kuitenkaan vain visuaalista ilmettä, vaan brändityössä ollaan mitä suuremmissa määrin sen äärellä, miksi yritys on olemassa ja miten se pyrkii muuttamaan maailmaa.

Työnantajamielikuvan kehittäminen on brändityötä

Työnantajamielikuvan kehittäminen on brändityötä

Positiivinen ja kiinnostava mielikuva yrityksestä työnantajana on tärkeä osa brändiä. Monilla aloilla onnistunut työnantajamielikuva on yksi tärkeimmistä asioista markkinoinnissa, jopa yrityksen elinehto.

Suunnittelijan suusta: Nettisivut

Suunnittelijan suusta: Nettisivut

Selkeä, informatiivinen, kaunis. Tällä reseptillä tehdään mielestämme toimivat ja houkuttelevat nettisivut. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä.

$
#