fbpx

Tuotteistusta ja uusia ideoita

Tuotteistusprojekti auttaa selkiyttämään tuote- ja palvelukonseptin.

Räikee on ratkaisutoimisto, joka auttaa luomaan uutta. Muutostilanteet, liiketoiminnan kehittyminen, kasvu ja uudet tuoteideat vaativat yrityksissä palveluiden ja tuotteiden uudelleenajattelua. Autamme palvelumuotoilussa ja tuotteistuksessa, digitaalisten palveluiden käyttöönotossa, markkinaselvityksissä ja markkinointisuunnittelussa.

Joskus on tarpeen toteuttaa ideamyrsky, jossa ajatukset tuodaan yhteiseen pöytään ja ideoista syntyy uutta. Tuotteistuksen ja konseptoinnin tavoitteena on, että

 • yrityksenne ansaintamallit kehittyvät
 • tuotteenne ja palvelunne selkiytyvät ja niistä tulee helpommin ostettavia
 • yrityksellenne löytyy uusia asiakaskohderyhmiä

Kaipaatteko tukea siihen, millaisille tuotteille ja palveluille on juuri nyt kysyntää? Osaatteko käyttää sujuvasti digitaalisia työkaluja? Pohditteko, miten asiakashankintaa ja myyntiä saisi toteutettua verkossa? Tuottavatko somekanavat teille uusia asiakkuuksia?

Yhdessä Räikeen kanssa toteutettu tuotteistusprojekti innostaa ravistelemaan yrityksen palvelu- ja tuotevalikoimaa, tuomaan ideoita yhteiseen pöytään ja kehittämään uutta. Kehittämisprojektin vaiheet ovat:

 1. KEHITTÄMIS­SUUNNITELMA
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Suunnitelman laatiminen
  • Aikataulusta sopiminen
 2. KONSEPTIPAJA
  • Uusien ansaintamallien kehittäminen
  • Palveluiden tuotteistaminen
 3. RATKAISU
  • Kirjalliset palvelukuvaukset

Palvelu starttaa parhaiten tunnin mittaisella tilannekartoituksella, joka voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.

Ota yhteyttä!

Juho Lehtola
myynti ja asiakkuudet, digimarkkinointi, markkinointi­päällikkö-palvelu // 040 1741 241, juho@raikee.fi