Työnantajamielikuvan kehittäminen on brändityötä

Positiivinen ja kiinnostava mielikuva yrityksestä työnantajana on tärkeä osa brändiä. Monilla aloilla onnistunut työnantajamielikuva on yksi tärkeimmistä asioista markkinoinnissa, jopa yrityksen elinehto.

Positiivinen ja kiinnostava mielikuva yrityksestä työnantajana on tärkeä osa brändiä. Monilla aloilla onnistunut työnantajamielikuva on yksi tärkeimmistä asioista markkinoinnissa, jopa yrityksen elinehto.

Onnistunut työnantajamielikuva vaatii samoja ponnisteluja kuin onnistuneen brändin rakentaminen ylipäätään. Kiteytetysti kysymys on siitä, että täytyy saada ihmiset puhumaan yrityksestä hyvää. 

MIHIN PYRITÄÄN BRÄNDIN RAKENTAMISESSA?

Brändiä ei voi rakentaa kokonaan valmiiksi organisaation sisällä. Brändi on lopulta sitä, mitä yrityksestä ajatellaan ja puhutaan.

Brändi on asiakaskokemusta, visuaalista viestiä, arvomaailmaa ja sitä, miten yritys vaikuttaa asioihin maailmassa. Brändin rakentamisessa pyritään siihen, että yrityksestä tulee kiinnostavahoukutteleva ja sitouttava.

MIHIN PYRITÄÄN TYÖNTANTAJAMIELIKUVAN KEHITTÄMISESSÄ?

Työntantajamielikuvan kehittämisessä puuhataan samojen asioiden parissa. Asiakastarinoiden lisäksi tarvitaan onnistuneita työntekijätarinoita.

Arvomaailma on tässä tapauksessa paljolti sitä, miten yritys kohtelee työntekijää. Työnantajamielikuvan kehittämisessä pyritään siihen, että yrityksestä tulee työpaikkana kiinnostavahoukutteleva ja sitouttava.

Niinpä niin. Ne asiat, joita asiakkaat kertovat naapureilleen ja työntekijät tuttavilleen, ovat teidän yrityksenne brändiviesti. Vaikka fläppitaululla lukisi mitä, kaikki punnitaan lopulta siinä, miten teistä ajatellaan ja puhutaan.

BRÄNDIN TUNNETTAVUUDEN KASVU LASKEE REKRYTOINNIN KUSTANNUKSIA

Vahva työnantajamielikuva on myös siksi yritykselle arvokas, että se käytännössä laskee rekrytoinnin kustannuksia. Parhaimmillaan sopiva, potentiaalinen työntekijä tuntee yrityksen entuudestaan, koska brändi on tuttu tai yrityksessä on “hyvä meininki”. 

Vaikka työntantajamielikuvaa kehitetään yrityksestä ulospäin, sen perustus muurataan aina työyhteisön sisällä. Jos yrityksessä ei oikeasti viihdytä, vahva työnantajamielikuva ei tietenkään pääse syntymään. Rekrymarkkinointi on työlästä, jos yritystä ei kehitetä myös työympäristönä. Hyvää työpaikkaa on mahdotonta pitkän päälle näytellä. Siitä jää kiinni vähän samoin kuin viherpesusta: jos tuote ei oikeasti ole ympäristöystävällinen, asia kyllä paljastuu.

MIELI­KUVA SYNTYY OIKEISTA TEOISTA

Työnantajamielikuvan kehittäminen kannattaa ottaa osaksi brändin ja markkinoinnin rakentamista. Mielikuva syntyy oikeista teoista ja niistä viestimisestä. Hyvät asiat leviävät luonnostaan työntekijöiden kautta, mutta myös systemaattista työntantajaviestintää ja rekrymarkkinointia kannattaa tehdä. 

Oikeastaan kaikkea yrityksen markkinointia kannattaa tarkastella myös tästä vinkkelistä ja kysyä mielessään: Antaako tämä meistä hyvän kuvan työnantajana? Tällä tavoin kannattaa tsekkailla yrityksen nettisivuja, somekanavia ja muutenkin kaikkea ulkoista ja sisäistä viestintää.

Työnantajamielikuvan kehittämisessä kannattaa ottaa ensimmäinen askel nyt. Iso kuva ei muutu nopeasti, mutta ellei tänään aloita, huomenna asiat ovat täsmälleen samoin kuin tähänkin asti.

Juho Lehtola
myynti ja asiakkuudet, digimarkkinointi, markkinointi­päällikkö-palvelu // 040 1741 241, juho@raikee.fi