Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkko­palvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkko­palvelua voidaan käyttää mahdollisimman monella erilaisella pääte­laitteella ja verkko­selaimella, sekä tarvittaessa myös apu­välineiden avulla.

Saavutettavat nettisivut

Verkko­palvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkko­palvelua voidaan käyttää mahdollisimman monella erilaisella pääte­laitteella ja verkko­selaimella, sekä tarvittaessa myös apu­välineiden avulla. Saavutettavan palvelun on oltava myös sisällöllisesti ymmärrettävä ja selkeä.

Saavutettavuudesta on olemassa direktiivi, joka koskee julkisen sektorin verkko­palveluita, osaa yksityisen sektorin toimijoista sekä tahoja, joiden verkko­palveluja on tuettu julkisin varoin.

Saavutettavuusanalyysi

Räikee Oy:n asian­tuntijat toteuttavat saavutettavuus­analyysin verkko­sivustollesi järkevään hintaan. Saavutettavuus­analyysi sisältää teknistä, visuaalista ja sisällöllistä arviointia. Analyysin tuloksena saat raportin verkko­sivustosi saavutettavuudesta ja selkeän listan tarvittavista korjattavista asioista. Annamme raportin yhteydessä myös kustannus­arvion sivuston korjaamisesta saavutettavuus­direktiiviä vastaavaksi.

Juho Lehtola
myynti ja asiakkuudet, digimarkkinointi, markkinointi­päällikkö-palvelu // 040 1741 241, juho@raikee.fi